Wizyta w Miejscu Pamięci
i Muzeum Auschwitz-Birkenau
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Letnie wędrówki Klubu Młodych Przyrodników
NASZE MAKIETY
I KONSTRUKCJE

Serdecznie zapraszamy !

Pętla zdarzeń.
Jak poskromić nieznośnego smoka?

UWAGA !

Klub Przyrodników.
Dziecięcy Zespół Regionalny
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Ciścu
Dotacja na zakup książek do biblioteki.

WAŻNE
Kalendarium
w roku szkolnym 2019/2020
Lekki
Tornister.
w roku szkolnym
2019/2020
19 IX 2019 r.
o godzinie 17 00