Bieg po zdrowie
w klasach 4

Wycieczka do Wrocławia
104 rocznica urodzin
Jana Pawła II

Szczegóły
Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

SŁUCHOWISKO
Mini Kronika Świetlicy
KWIECIEŃ 2024
Mini Kronika Świetlicy
MARZEC 2024

Zielona Pracownia

Klub Przyrodników.
Dziecięcy Zespół Regionalny

WAŻNE
Program
"Posiłek w szkole
i w domu".

PROGRAM
Kalendarium